Casus Ruiter Boer Mondzorg

Als nieuwe praktijk wil je graag een ICT-partner die weet hoe het werkt qua AVG, door en door thuis is in dentale software en die je kan ondersteunen op elk moment. Zodoende kwam via een andere praktijk de praktijk Ruiter Boer Mondzorg op ons pad.

Het probleem:

√ Afsplitsing vanuit andere praktijk.
√ Simplex database met patient gegevens moest op integere wijze worden gescheiden van een andere praktijk.
√ Deels bestaande hardware en software maar tevens wel een nieuwe praktijk,
Meerdere partijen qua ICT.

Tussenstappen:

Vrijblijvende inventarisatie wensen en mogelijkheden. Ons uitgangspunt daarbij is dat het binnen duurzaam ondernemen past om reeds aanwezige hardware en software zo veel mogelijk – maar wel toekomstvast – her te gebruiken.

Planning van de migratie, testen en live gaan van de praktijk. Coördineren en contact onderhouden met alle partijen zoals GSN (Simplex), Vecozo enz.

Aansluiting op onze ICT ´health monitoring´ om toekomstige problemen te voorkomen.

Oplossing:

´all-in beheer´ voor een vast bedrag per maand.

´all-in beheer´ betekend geen financiële verrassingen en dat bij een besparing van ruim 40% van hun praktijk ICT.

Geen zorgen meer over de continuïteit van de praktijkvoering.

Inhoud ´all-in beheer´ pakket:

√ Onbeperkte technische support
Onbeperkte technische support van huidige ICT-omgeving gedurende kantooruren zowel telefonisch, per e-mail, hulp op afstand én zo nodig op locatie.

√ Aansluiting op onze ´health and backup´ monitor.
Dagelijks controle van de backup, regelmatige testen van de backup en controle op onderliggende fouten of waarschuwingen vanuit het netwerk of de servers. Sturen op preventie, genezen zo nodig.

Bedrijfsbrede bescherming tegen spam en virussen
Door aansluiting op een firewall in ons datacenter in combinatie met lokale antivirus. Al het verkeer inclusief e-mail zal worden gescand op virussen, malware en dreigingen.

Documentatie
Bijhouden van documentatie en het versleuteld beheren van wachtwoorden.

√ CloudFlare beveiligde webhosting en een domeinnaam.

Pro-actieve adviezen.

Geen extra kosten
Mocht een server of PC kapot gaan; snel herstel van uw praktijkvoering (exclusief inkoopkosten hardware buiten garantieperiode of servicecontract leverancier).

Voor alle details over ons ´all-in beheer´ pakket klik hier.